Առաջադրանք տանը 2.03.22

Լրացուցիչ(տանը)

5) Ուղղանկյունանիստի լայնությունը 2 սմ է, երկարությունը՝ 2 սմ-ով

ավելի, իսկ բարձրությունը՝ երկարությունից 1 սմ-ով պակաս։

Գտե՛ք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսը։

6) Սենյակի պատերը և առաստաղը ներկելու համար անհրաժեշտ

ներկի քանակությունը հաշվելու համար սենյակը պատկերացնում

են որպես ուղղանկյունանիստ: Հաշվե՛ք, թե ինչքան ներկ կպահանջվի

սենյակը վերանորոգելու համար, եթե նրա լայնությունը 4 մ

է, երկարությունը` 6 մ, բարձրությունը` 3 մ, իսկ ամեն 1 մ2-ն ներկելու

համար պահանջվում է 110կգ ներկ:

7) Ունենք երկու ուղղանկյունանիստ, որոնցից մեկի չափումներն են՝

3 սմ, 1 սմ, 6 սմ, մյուսինը՝ 2 սմ, 5 սմ, 4 սմ։ Ո՞ր ուղղանկյունանիստի

մակերևույթի մակերեսն է ավելի մեծ։

8) Խորանարդիկի կողի երկարությունը հավասար է 1 սմ-ի։ Գտե՛ք

պատկերի մակերևույթի մակերեսը

9) Երկրաչափական պատկերները կազմված են 2 սմ, 3 սմ, 6 սմ չափումներ ունեցող ուղղանկյունանիստներից։ Գտե՛ք  այդ պատկերների մակերևույթների մակերեսները։

Ֆրանսերեն

Combien de sœurs a Nicolas? — Nicolas a deux sœurs.
De quelle couleur est ton cartable? — Mon cartable est jaune Qui est-ce? — C’est Monique
Que fais-tu en classe?- J’écris, je lis et je dessine
Quel âge as-tu? — J’ai neuf ans
Comment t’appelles-tu? — Je m’appelle Lili

Nicolas a deux sœurs.- Նիկոլասը երկու քույր ունի։

Mon cartable est jaune — իմ պայուսակը դեղին է։

C’est Monique- Սա Մոնիկան է

Que fais-tu en classe? Ես գրում եմ կարդում եմ նկարում եմ

Quel âge as-tu- քանի տարեկան ե՞ս

Comment t’appelles-tu?- ինչ է քո անո՞ւնը

1.03.22

Լրացուցիչ(տանը)

4) Ո՞ր թիվը պետք է գումարել՝

5) Երկու վարպետներ, աշխատելով առանձին, կարող են կատարել նույն աշխատանքը համապատասխանաբար 10 և 12 օրում։ Աշխատանքի ո՞ր մասը կկատարեն վարպետները՝ մեկ օր աշխատելով միասին։

6) Այգում աճում են միայն խնձորենիներ և դեղձենիներ, ընդ որում

դեղձենիների քանակը 3 անգամ պակաս է խնձորենիների քանակից։ Այգու բոլոր ծառերի քանի՞ տոկոսն են դեղձենիները։

Դեղձենիները այգու 25% են

100-25=75% խնձորենիներ

7) Երբ ավտոմեքենան անցավ երկու քաղաքների հեռավորության

27մասը, նրան մինչև ճանապարհի կեսը մնացել էր անցնելու 27 կմ։

Ինչքա՞ն է երկու քաղաքների հեռավորությունը։

Բնագիտություն 28.02.22

 1. Ե՞րբ է լույսը բեկվում: Մի թափանցիկ միջավայրից մյուսի մեջ անցնելու ժամանակ լույսը բեկվում է:
 2. Ո՞ր դեպքում է լույսի բեկման անկյունը ա)փոքր է լինում անկման անկյունից բ) մեծ է լինում անկման անկյունից:   մեծ է լինում անկման անկյունից
 3. Ո՞ր կետն է կոչվում ոսպնյակի կիզակետ: Տնային աշխատանք: Լույսի զուգահեռ ժառագայթները, անցնելով հավաքող վոսպնյակի միջով, հատվում են մի կետում:

Տնային աշխատանք

 1. Ի՞նչով է լույսի բեկումը տարբերվում անդրադարձումից:
 2. Ո՞ր դեպքում է օդը դառնում անհամասեռ միջավայր:
 3. Ի՞նչպիսի մարմիներ են ոսպնյակները:
 4. Ոսպնյակները քա՞նի տեսակներ են լինում:
 5. Բերեք մեկ օրինակ լույսի բեկման պատճառով առաջացած երևույթից:

Բառարանային ֆլեշմոբ։ Սեբաստացու ծննդյան օր (մշակում) վահան տերյան ԷԼԵԳԻԱ

Մեռնում է օրը։ Իջավ թափանցիկ
Մութի մանվածը դաշտերի վրա.
Խաղաղ-անչար է, պայծառ գեղեցիկ,
Անտրտունջ նինջը մահացող օրվա…

Պարզ ջրի վրա եղեգը հանդարտ
Անդողդոջ կանգնած էլ չի շշնջում,
Լռին խոկում են երկինք, գետ ու արտ,
Եվ ոչ մի շարժում, ու ոչ մի հնչյուն…

Ես կանգնած եմ լուռ, անչար է հոգիս,
Թախիծս խաղաղ անուրջի նման.
Էլ չեմ անիծում ցավերը կյանքիս,
Էլ չեմ տրտնջում վիճակիս ունայն…
1903

մանվածը- փոխաբերական Խճճված, խրթին, անհասկանալի:

անչար- Ոչ չար, չարություն չունեցող:

նտրտունջ- Առանց տրտունջի, չտրտնջացող:

եղեգը-  Հացազգիների ընտանիքին պատկանող բարձրացողուն բույս:

Անդողդոջ- Չդողդոջող, առանց դողդոջելու:

լռին— Բոլորովին լուռ:

խոկում— Այն, ինչ որ խոկում՝ մտածում են, մտածածը, միտք:

Թախիծս — Տխրություն, կսկիծ, տրտմություն:

անուրջի- Երազ, տեսիլք:


English homework

 1. What type of bird dose the text mention? budgies
 2. What are the four most popular pets in the world? fish, dog, cat, birds.
 3. Where have people got crickets aspets? China and Japan.
 4. Where have people got baby seals as pets? in northen canada
 5. Do hissing cockroaches bite? no they dont bite.
 6. What have kangaroos and sugar gliders both got? marsupials What pets are popular in your country? in my country dogs are the most popular pet in mycountry.

A. My sister is 12 years old she likes baskatball guitar and swimming, her eyes are brown and her hair is blond.

B. My BFF is 11 years old she likes to play piano and she likes to dance, her eyes are brown and her hair is also brown.

Ամանորյա ուտեստի մասին

Բաղատրատոմսեր

1. Եփած ձու եփեք և կտրեք կեսին։

2. Հեռացրեք դեղնուցները և քերեք դրանք

3. Խառնել դեղնուցը կաթնաշորով

4. Արդյունքում ստացված զանգվածը ձվերը լցնելու համար։

5. Լավագույնը մայոնեզով և մատուցեք։

Հաշվետվություն մայրենիից

https://wordpress.com/post/annamariamargarean.home.blog/1475

https://wordpress.com/post/annamariamargarean.home.blog/1515

https://wordpress.com/post/annamariamargarean.home.blog/1522

https://wordpress.com/post/annamariamargarean.home.blog/1530

https://wordpress.com/post/annamariamargarean.home.blog/1564

https://wordpress.com/post/annamariamargarean.home.blog/1591

https://wordpress.com/post/annamariamargarean.home.blog/1594

https://wordpress.com/post/annamariamargarean.home.blog/1634

https://wordpress.com/post/annamariamargarean.home.blog/1642

https://wordpress.com/post/annamariamargarean.home.blog/1648

https://wordpress.com/post/annamariamargarean.home.blog/1654

https://wordpress.com/post/annamariamargarean.home.blog/1667

https://wordpress.com/post/annamariamargarean.home.blog/1703

https://wordpress.com/post/annamariamargarean.home.blog/1748

https://wordpress.com/post/annamariamargarean.home.blog/1785

https://wordpress.com/post/annamariamargarean.home.blog/1844

https://wordpress.com/post/annamariamargarean.home.blog/1866

https://wordpress.com/post/annamariamargarean.home.blog/1893

https://wordpress.com/post/annamariamargarean.home.blog/1900

https://wordpress.com/post/annamariamargarean.home.blog/1901

https://wordpress.com/post/annamariamargarean.home.blog/1903

https://wordpress.com/post/annamariamargarean.home.blog/1940

https://wordpress.com/post/annamariamargarean.home.blog/1961

https://wordpress.com/post/annamariamargarean.home.blog/1985

https://wordpress.com/post/annamariamargarean.home.blog/1999