⚘️Գարուն🥀

Գարունը շատ գեղեցիկ է։ Ես եղանակներից ամենաշատը սիրում եմ գարունը և ամառը։ Գարնանը ամեն ինչ արթնանում է: Գարունը ես սիրում եմ, որովհետև այդ ժամանակ լցվում եմ ուրախությամբ։Բոլոր եղանակներն էլ շատ լավն են և պետք է բոլորն էլ ընդունել ուրախությամբ։ Գարնանը ծաղիկները սկսում են ծաղկել, ծառերը սկսում են բողբոջել, թռչունները վերադառնում են և սկսում են երգել իրենց գեղեցիկ երգերը: Գարնանը մայրիկների ու կանանց տոնն է: Գարունը լցված է երջանկությամբ ու սիրով:

Մայրենի լեզու 07.03.2023

1.Գրել տրված բայերի հնչյունափոխված արմատների անհնչյունափոխ ձևերը և նշիր, թե ինչ խոսքի մաս է:

Կարմրել- կարմիր, ածական

ըմպել- ումպ, գոյական

կռվել-կռիվ, գոյական

ոչնչանալ-ոչինչ, գոյական

սիրել- սեր, գոյական

փափկել- փափուկ, ածական

գրկել-գիրկ, գոյական

կոպտանալ-կոպիտ, ածական

անրջել-անուրջ, գոյական

շիկանալ-շիկնել, ածական

վարդագունել-վարդագույն, ածական

ուղղել-ուղիղ, ածական

ապշել-ապուշ, ածական

2.Ընդգծված բառակապակցությունները արտահայտիր բայով:

Զայրույթից նա  գունատ դարձավ:
Տերևները սկսել են դեղին դառնալ:
Նրանք միմյանց հանդեպ  ջերմ են դարձել;
Այդ պատմությունից էլ  առաջ եկավ անվանումը:
Լույսը բացվեց, և նոր օր սկսվեց:
Ուշ եկար, հյուրերն արդեն գնացել են:
Նա իր փայտիկով քար դարձրեց քաղաքը:

Զայրույթից նա  գունատվեց:
Տերևները սկսել են դեղնել:
Նրանք միմյանց հանդեպ ջերմացել են;
Այդ պատմությունից էլ  առաջացավ անվանումը: —
Լուսացավ, և նոր օր սկսվեց:
Ուշացար, հյուրերն արդեն գնացել են:
Նա իր փայտիկով քարացրեց քաղաքը:

3.Գրիր -ել և -ալ վերջավորությամբ հինգական բայ:

Ել — պարել, լացել, վազել, երգել, օգնել։

Ալ — գոռալ, մնալ, գնալ, զգալ, ճչալ։


4.Գրիր տրված բայերի դեմքը, ժամանակը, թիվը:

Երգում էի- առաջին դեմք, անցյալ ժամանակ, եզակի թիվ

նկարեց- երրորդ դեմք, անցյալ ժամանակ, եզակի

կսովորես- երկրորդ դեմք, ապառնի ժամանակ, եզակի թիվ

գրեցինք- առաջին դեմք, անցյալ ժամանակ, հոգնակի թիվ

գնալու են- երրորդ դեմք, ապառնի ժամանակ, հոգնակի թիվ

վազել ենք- առաջին դեմք, անցյալ ժամանակ, հոգնակի թիվ

կռվեցին- երրորդ դեմք, ներկա ժամանակ, հոգնակի թիվ

հավատում եմ- առաջին դեմք, ներկա ժամանակ, եզակի թիվ

կփայլեն- երրորդ դեմք, ապառնի ժամանակ, հոգնակի թիվ

տխրեցիր- երկրորդ դեմք, անցյալ ժամանակ, եզակի թիվ

Բայի ժամանակաձևերը

5.Պատմությունը դարձրո՛ւ ներկա ժամանակով:

Մեր կապիկը մի աֆրիկացուց ենք ձեռք բերել,որը վառ անհատականությամբ ու յուրահատուկ հումորով օժտված մի էակ է: Ամեն օր նրան դուրս ենք տանում ու կապում ծառին: Առաջին երկու օրը խելոք նստում է տան մուտքի մոտ, ու նրա կողքով չընդհատվող հոանքով անցնում են որսորդները, մեզ սննդամթերք բերող պառավ կանայք, խումբ-խումբ վազում են խխունջներ ու միջատներ բերող փոքրիկ տղաներ: Մենք ենթադրում ենք, որ այդ անդադար շարժումը կզվարճացնի ու կհետաքրքրի կապիկին:Այդպես էլ եղավ: Նա շատ շուտ գլխի ընկավ, որ պարանի երկարությունն իրեն թույլ է տալիս թաքնվել բակի դռնակի մոտ, և օգտվեց դրանից: Հենց որ ոչինչ չկասկածող մի աֆրիկացի բակ է մտնում,կապիկն իսկույն դուրս է ցատկում դարանից ու բռնում խեղճի ոտքը: Հետն էլ այնքան սոսկալի ճղճղոց է գցում, որին նույնիսկ ամենապինդ նյարդերն ունեցող մարդը չի դիմանում:

6. Փակագծերում  տրված ժամանակաձևերից տեքստին համապատասխանող ձևն ընտրի՛ր և գրի՛ր կետերի փոխարեն:

Բարձր կրունկներով կոշիկներն առաջին անգամ երևացել են ուշ միջնադարյան Փարիզում: Բայց կինն իր կրունկներն ինչո՞ւ պիտի պահի(պիտի պահի, պիտի պահեր) բարձր ու մարմնի ծանրությունը ոտքի թաթերի վրա.պիտի դնի։(պիտի դնի, պիտի դներ)։Պատճառն այն էր, որ այն ժամանակ Փարիզի փողոցները սալահատակված չէին (չեն,չէին), և մարդիկ մի մայթից մյուսն անցնելու ժամանակ խրվում էին (խրվում էին, խրվեցին, խրվել են, խրվել էին) ցեխի մեջ: Եվ ահա մի հնարագետ կոշկակար, որն իր համար հնարեց (հնարեց, հնարել է, հնարել էր) բարձր կրունկները, որոշեց մյուսների կոշիկներն էլ այդպես կարել:

7. Փակագծերում  տրված ժամանակաձևերից տեքստին համապատասխանող ձևն ընտրի՛ր և գրի՛ր կետերի փոխարեն: 

ա) Աշխարհի մեծածավալ հին գրքերից մեկը հայերեն «Մշո ճառընտիր» գիրքն է, որ պատրաստել էին(պատրաստեցին, պատրաստել են, պատրաստել էին) արջառի ու երինջի կաշվից: Դա յոթանասունհինգ սանտիմետր լայնություն ունի (ունի, ուներ) և մոտ երեսուներկու կիլոգրամ կշռում է (կշռում է, կշռում էր, կշռել է): Հայ գյուղացինրը մեծ գումարով փրկագնեցին ձեռագիրը, երբ սելջուկները դա հափշտակել էին (հափշտակել են, հափշտակում էին, հափշտակել էին):բ) Միայն դինոզավրերն ու մյուս նախապատմական կենդանիները կարող էին տեսնել հայտնի ամենահին երկնաքարի անկումը, որովհետև երեք հարյուր միլիոն տարի առաջ, երբ դա ընկել էր(ընկավ, ընկել է, ընկնում էր, ընկել էր), միայն  նրանք …( թափառել են, թափառել էին, թափառեցին, թափառում էին) ծառանման պտերների հսկա անտառներում:

Դիմավոր բայեր և դերբայներ

8. Ընդգծված դերբայները դարձրո՛ւ բայեր:

Օրինակ`

Քայլող աղջիկ- աղջիկ, որը քայլում է:
Հեռացած 
ձմեռ- ձմեռը, որ հեռացել է:

Ա. Սլացող մեքենա-Մեքենա, որը սլանում է,արևի շուրջը պտտվող մեքենա-Մեքենա, որը պտտվում է արևի շուրջը,թունելից դուրս եկող գնացք-Գնացք, որը թունելից դուրս է գալիս,պատրաստակամորեն հորը մտնող երեխա-երեխա, ով պատրաստակամորեն մտնում է հորը,փոշու ու մրի մեջ աշխատող մարդիկ-մարդիկ ովքեր աշխատում են փոշու ու մրի մեջ։

Բ. Ընկած գրիչ-Գրիչ,որը ընկել է,մոռացված երգ-երգ, որը մոռացվել է,թիթեռի հետևից ընկած երեխա-Երեխա, որը ընկել է թիթեռի հետևից,արձակված ու կախված վարագույր-վարագույր, որը արձակվել և կախվել է,լուծված խնդիր-խնդիր, որը լուծվել է։

9. Կետերը փոխարինի՛ր ապրել բայից կազմված դերբայներով (ապրելիս, ապրող, ապրած, ապրել):

Նրա ապրած երկար ու ձիգ տարիների մասին ընդամենը մի երկու նախադասություն կարելի է պատմել:

Գետափին՝ զով ծառերի ստվերում ապրելիս հիշում էր իր անապատը, խանձված ավազը:

Կարտոֆիլի արտում ապրող բզեզն արագ բազմանում է ու շարժվում առաջ՝  նոր տարածություններ գրավելու:

Ուզում էր քաղաքից դուրս ու մենակ՝ապրել  հեռու մի դաշտում:

10. Կետերը փոխարինի՛ր ապրել բայի դիմավոր ձևերով:

Քանի՛ տարի ապրել էս մեր երկրում ու չգիտե՞ս մեր օրենքները:
Եթե մի երկու ամիս էլ ապրեք այս  խոնավ ու անարև երկրում, բոլորովին կմոռանա՞ք մեր գյուղը:
Մի քանի օր այստեղ ապրի ու կտեսնի, թե ի՞նչ դժվար է օրվա հոգսը հոգալը:

Այստեղ ապրելիս ուրիշ ելք չունեմ:
Դու երկար ապրել էս այս աշխարհում ու շատ բան ես տեսել, ինձ մի խորհուրդ տո՛ւր:

11. Տրված բայերը բաժանի՛ր երկու խմբի՝դիմավոր բայերի և դերբայների:

Փակել է, մտնել, փակած, մտար, փակում եմ, մտնում է, փակեցիր, մտած, փակի՛ր, մտնեիր, փակելիս, մտնելիս, կփակենք, մտի՛ր, պիտի փակեք, մտել էինք, փակել էիր, պիտի մտնի:

Դերբայներ

Փակած, մտած,մտնել, փակելիս, մտնելիս։

12․Կազմի՛ր տրված բայերի բոլոր դերբայական ձևերը:

Անորոշ — ել, ալ- գրել, կարդալ, տեսնել, սառչել, բարձրանալ, մոտենալ, մոտեցնել
Համակատար — ելիս, ալիս — գրելիս, կարդալիս, տեսնելիս, սառչելիս, բարձրանալիս, մոտենալիս, մոտեցնելիս
Հարակատար — ած — գրած, կարդացած, տեսած, սառչած, բարձրացած, մոտեցած, մոտեցված
Ենթակայական — ող — գրող, կարդացող, տեսնող, սառչող, բարձրացող, մոտեցող, մոտեցնող
Անկատար — ում (եմ) — գրում եմ, կարդում եմ, տեսնում եմ, սառչում եմ, բարձրանում եմ, մոտենում եմ, մոտեցնում եմ
Կատարելի — ելու, ալու (եմ) — գրելու եմ, կարդալու եմ, տեսնելու եմ, սառչելու եմ, բարձրանալու եմ, մոտենալու եմ, մոտեցնելու եմ
Վաղակատար — ել (եմ) — գրել եմ, կարդացել եմ, տեսել եմ, սառչել եմ, բարձրանացել եմ, մոտեցել եմ, մոտեցրել եմ
ժխտական — (չեմ) ի, ա – չեմ գրի, չեմ կարդա, չեմ տեսնի, չեմ սառչի, չեմ բարձրանա, չեմ մոտենա, չեմ մոտեցնի:

13․ Տրված բայերից համակատար դերբայներ /ելիս, ալիս/ ստացի՛ր և դրանցով նախադասություններ կազմի՛ր:

Չափել, շարժվել, կապել, մտնել, տեսնել:

Չափել-չափելիս, շարժվել-շարժվելիս, կապել-կապելիս, մտնել-մտնելիս, տեսնել-տեսնելիս:

Հիվանդի ջերմությունը չափելիս բժիշկը շատ զգույշ էր։

Եթե բոլոր մտքերն իրար կապենք, կարող ենք լավ նախագիծ սկսել։

Դպրոց մտնելիս անձրև էր գալիս։

Նրան տեսնելիս ես կորցնում եմ ինձ։

14.Կետերի փոխարեն պահանջված ձևերով գրի՛ր փակագծում դրված բայերը:

Երգելու ժամանակ ձայնը գլուխն էր գցում: (երգել- ե՞րբ)

Ձիու սիրտը պայթել էր քուռակի համար վախից: (վախենալ-ինչի՞ց)

Թեյը տանելուց թափեց: (տանել-ե՞րբ)

Կենսախինդ մարդիկ վախենում են լուրջ կամ տխուր կամ ծանր երևալուց: (երևալ-ինչի՞ց)

Ու Մոսկվա գնալուց առաջ մի երկու օրով ման է գալիս հարազատ վայրերում: (գնալ-ինչի՞ց)

15.Փակագծում դրված բայերը կետերի փոխարեն գրի՛ր պահանջված ձևով:

Կետերի փոխարեն փակագծում դրված բայերը գրի՛ր պահանջված ձևով:
Այդ նամակը կարդալուց նա գունատվեց: (կարդալ — ե՞րբ)
Ամբողջ երեկո կարդալուց հոգնած՝ դուրս եկավ զբոսնելու: (կարդալ — ինչի՞ց)
Այդ տունը կառուցելիս սպասում էր որդու վերադարձին: (կառուցել — ե՞րբ)

16. Տրված հարակատար դերբայները տեղադրի՛ր կետերի փոխարեն:
Քնած, բերած, կառուցած, տրված, տնկված, հեռացած, ասված:

1. Երբ արդեն ամեն ինչ ասված էր, բոլոր պատվերները՝ տրված մոտեցավ մեքենային:
2. Վարպետի կառուցած բոլոր կամուրջները մինչև այսօր կան:
3. Երբ արքայի հրամանով տնկված անտառը մի քիչ մեծացավ, այնտեղ վայրի կենդանիներ  էլ  բաց թողեցին:
4. Աշխարհում մի մարդ միայն կարող է օգնել քնած գեղեցկուհուն:
5. Այս կողմերից մի քանի տարի առաջ հեռացած մարդիկ մեր ավանը չեն ճանաչի:
6. Հեղեղի բերած տուփը ոչ մի կերպ չէր բացվում:

17.Գտիր առաջին շարքի բայերի հոմանիշները երկրորդ շարքում:
ա. գերել, կազդուրվել, փայլել, գոռոզանալ, չքանալ, ընկղմվել, ոգևորել
բ.  խրախուսել, անհայտանալ, սուզվել, կախարդել, մեծամտանալ, ցոլալ, առողջանալ:

Գերել-կախարդել, կազդուրվել-առողջանալ, փայլել-ցոլալ, գոռոզանալ-մեծամտանալ, չքանալ-անհայտանալ, ընկղմվել-սուզվել, ոգևորվել-խրախուսել։

ա. ննջել, գողանալ, դժգոհել, ուղղել, մտորել, անարգել, մարտնչել
բ. պայքարել, փնթփնթալ, խորհել, ստորացնել, շտկել, հափշտակել, նիրհել:

Ննջել-նիրհել, գողանալ-հափշտակել, դժգոհել-փնթփնթալ, ուղղել-շտկել, մտորել-խորհել, անարգել-ստորացնել, մարտնչել-պայքարել։

18.Ընդգծիր բայերը:
Հմայել, անվայել, շահել, առավել, ջերմել, ավել:
Անսխալ, կսկծալփսփսալ, ծավալ, ձնհալ, հեկեկալ:

27.02.23 ԳՅՈՒԼՍԻՆԱՄԸ

Հին ժամանակ լինում է չի լինում մի հայր և աղջիկ է լինում։ Աղջիկը ամեն օր գնում է ջրի մի թռչուն գալիս է իջնում է նրա գլխին։ Մի օր, երկու օր, երրորդ օրը եկավ և ասեց։

— Հայրիկ ինչքան գնում եմ ջրի մի թռչուն է գալիս իջնում է իմ գլխին ծլվլում է գնում է։

Հայրը ասաց․

-Վաղը որ գա իջնի ասա <<թռչուն ջան, ինչ կա, ինչ ես ուզում>>:

Աղջիկը առավոտը գնաց ջրի, թրչունը եկավ նորից ասեց.

-Թրչուն ջան, ինչ կա, ինչ ես ուզում:

Թռչունը ասեց.

-դու շատ անբաղտ աղջիկ ես երեվում:

Աղջիկը գալիս է ասում է հորը: Այդ օրը գիշերը հայր ու աղջիկ մի վերմակ, մի կարպետ են վերցնում, իրենց գյուղից հեռանում: Շատ են գնում թե քիչ, իրանք կիմանան, հասնում են մի գյուղ, որ դռանը կպնում են, փակ է լինում: Հեր ու ազջիկ կպնում են մի դռան, այդ դուռը բացվում է, աղջիկը ներս է մտնում, դուռը փակվում է: Հայրը մնում է դրսում, աղջիկը ներսը:

հայրը ասում է.

-Գնա, աղջիկ ջան, դա ել քո բախտն է:

Աղջիկը այստեղ է մնում այն տեղը, մի անկյունում տեսնում է նստած մի կույր տղայի: Աղջիկը յոթ տարի պահում է այդ տղային: Օրերից մի օր մի բոշա գալիս է ապրանք ծախելու, աղջիկը բոշի աղջկան վերցնում է իրան ծառա: Բոշի աղջիկը ամեն օր գնում է առևտուր անելու: Մի օր էլ աղջիկը բոշի աղջկան թողում է տանը ինքը գնում շուկա առևտուր անելու: Մինչև իր հետ գալը, տղայի աչքերը բացվում են և նա ասում է բոշի աղջկան.

-ՀԸ աղջիկ, այս յոթ տարին դու ես ինձ պահելու:

աղջիկը ասում է.

-Չէ, մի ծառա ունեմ, որին ուղարկել եմ շուկա:

աղջիկը շուկայից գալիս է տուն, տեսնում է տղայի աչքերը բաց ու ամուսնացել է բոշի աղջկա հետ: Շատ է զարմանում, բայց արդեն ուշ է լինում:

Օրերից մի օր տղան է գնում շուկա, իր կնոջ ասում է.

-Ի՞նչ ես ուզում:

Աղջիկը ասում է.

-Այսեղ մատնոց:

Ծառային է հառցնում.

-Դու ի՞նչ կուզես:

Ծառան ասում է.

-ԴԴմենի

Տղան շուկայից առնում է բոշայի աղջկա ուզածը, դդմենին մոռանում է, ճանփից հետ է գալիս, որ առնի։ Դդմնեի ծախողը ասում է․

-Էս ո՞վ է ուղել, էս վիշտ ունեցողը կուղի։ Որ դդմենին տաս իրան, իրա վիշտը կպատմի ու վերջում կհարցնի․<<Դդմենին, ե՞ս պայթեմ թե դու։>>, դու կասես<<Դդմենին>>։

Տղան բերում է տալիս է աղջկան, ինքը մտնում է դռան հետևը։ Աղջիկը վիշտը պահում է վերջում ասում է․

-Դդմենի, ե՞ս պայթեմ թե դու։

Տղան դռան ետևից ասում է․

-Դդմենին։

Իրար հասկանում են, տղան բոշի աղջկան թողնում է, Գյուլսինամի հետ ամուսնանում։ Բոշի աղջիկը իրենց ծառան է դառնում։

Երկնքից երեք խնձոր է ընկնում, մեկը՝ պատմողին, մեկը՝ գողին, մեկն էլ՝ ամբողջ աշխհարին։

Առաջադրանք, 7-րդ դասարան, փետրվարի 10-15-ը պատմություն 2.13.2023

428 թ. հայոց անկախ պետականության կորստից հետո հայ ժողովրդի առաջ ծառացան նոր խնդիրներ ու վտանգներ։ Մասնավորապես, գլխավոր խնդիրներից էին սեփական ինքնության պահպանումը, բյուզանդական և պարսկական կայսրությունների ռազմական, քաղաքական և տնտեսական ոտնձգություններին դիմակայելը։ Սա մի ժամանակաշրջան էր, երբ Հայաստանի
տարբեր մասերում տիրապետում էին պարսկական և բյուզանդական կայսրությունները, իսկ այնուհետև սկսվեցին արաբական արշավանքները, որոնց տիրապետության դեմ մեր ժողովրդի պայքարը հերոսական բազմաթիվ դրվագներ ստեղծեց:

ժամանակաշրջանների համար, երբ Հայաստանի տարածքի մեծ մասը գտնվել է երկու այլ պետությունների կազմում, կիրառվել և այսօր էլ կիրառվում են պայմանական՝ Արևելյան Հայաստան և Արևմտյան Հայաստան անվանումները։
Միևնույն ժամանակ, հենց IX դարում վերականգնվեց 428-ին կորսված անկախ պետականությունը Հայաստանում։

English 2.13.2023

Complete the sentences.Use have, has to, or dont dosent.

1.You have to understamd there is no way i can accept this.

2.If you want to go to uneversity you have to study hard.

3. She has to bye a computer.She can use my laptop.

4.Students at most schools in the UK have to wear a uniform.

5/.I undarstand wat you said.You dont have to tell me tell me again

6. James whants to be healty. He has to be carful what he eats.

7.you dont have to help me whith my work i can do it on my own.

Circle the correct worsds.

1.Shes buying some fruit at the supermarket.

2.Can i have an orange please?

3.I can’t bye it. i haven’t got much mony.

4.How many tomatoes have you got?

5.Meny people live in thus city.

6.If you want something to eat, have some sandwich.

7.Weve got some eggs, but we haven’t got much bread.

8.We haven’t got any apples today. Would you like some carrots?

9. Our teacher never gives us us aay homework before the weekend.She’s great.

Fill in the puzzel with words for food and drink. Whats the mystery word ?

1.Olive

2. eggs

3. sugar

4. orange

5. water

6. carrots

7. bread

8.apple

9. meat

10. fish

put the letters in order to find the names of jobs.

  1. Teacher
  2. Dentist
  3. Doctor
  4. Nurse
  5. Pilot
  6. Lawyer
  7. Firefighter
  8. Engineer

Գործնական քերականություն ։

Դերանուն

Խոսքում գոյական, ածական, թվական անունները չկրկնելու համար հաճախ դրանք փոխարինվում են անվան դեր կատարող բառերով, այսինքն՝ դերանուններով։ Այլ կերպ ասած՝ դերանուն են կոչվում այն բառերը, որոնք մատնացույց են անում առարկա, հատկանիշ, քանակ կամ որակ՝ առանց դրանք անվանելու։ Դերանունները հանդես են գալիս իրենց ութ տեսակներով, դրանք են` անձնական, ցուցական, փոխադարձ, հարցական, հարաբերական, անորոշ, որոշյալ և ժխտական:

Առաջադրանքներ

  1. Փակագծում տրված գոյականներն ու բայերը համաձայնեցրո՛ւ ընդգծված դերանունների հետ:

Ոչ ոք (իմանալ), թե որտեղի՛ց  հայտնվեց:

Ոչ մեկը (փորձել) հակաճառել, նա այնքա˜ն բարկացած էր:

Բոլոր (ճանապարհորդները) մի տեղ (տանել) :

Բոլորը (հրավիրվել) կիրակի օրվա հավաքին:

Կարծես թե ամբողջ (քաղաք) հրապարակ (լցվել):

Ամբողջ (դառնալ) կրակի բաժին:

2. Փորձի՛ր պատասխանել:

ա) ով ե՛րբ է ասում «ես»,

բ) ով ո՛ւմ է ասում «դու»,

գ) ո՛ւմ մասին է ասում «նա»:

Advertisements

about:blank

REPORT THIS AD

3. Հարցերին պատասխանի՛ր:

Ո՞ր առարկային ենք ասում «սա», որին՝ «դա», որին՝  «նա»:

Ո՞ր բաժակի մասին ենք ասում՝ «այս բաժակը», որի մասին՝ «այդ բաժակը», որի մասին՝ «այն բաժակը»:

4. Գտի՛ր տրված բառերի բոլոր նմանությունները (ձևի, իմաստի):

ա) Ես, սա, այս:

բ) Դու, դա, այդ:

գ) Նա, այն:

5. Կետերի փոխարեն գրի՛ր փակագծում տրված մենք անձնական դերանվան համապատասխան ձևերը:

…քաղաքում հիմա շատ բան է փոխվել:
Երկար ժամանակ … պատմում էր, թե որտե՛ղ է եղել և ինչե՛ր է տեսել:

Հիմա նա… հեռու է հազարավոր կիլոմետրերով:
Գրում է, թե … է ապրում ու … սպասելով է անցկացնում ժամանակը:
Մի  քանի տարի… տանը ապրեց:
Տատս … բողոքում է, բայց առանց … էլ չի դիմանում:

6. Հարցական դերանունները փոխարինի՛ր ես, դու, նա, ինքը, մենք, դուք, նրանք անձնական դերանունների համապատասխան ձևերով:

Ո՞վ եկավ:

Ո՞ւմ  պայուսակը:
Մոտենալ ո՞ւմ :
Հեռանալ ումի՞ց:
Հիանալ ումո՞վ:

մերկասերմեր

  1. ն երկայացնել մերկասերմի ընդանուր բնութագիրը։

2. ներկայացնել մերկասերմերի կառուցվացքը։

3. ներկայացնել մերկասերմերի բազմացումը։

4.համացանցում կատարել ուսումնասրիություններ և բացատրել մերկասերմերի դերը բնության մեջ, մարդու կյանքում։

Գործնական քերականություն (նոյեմբերի 7)

. Պարզի՛ր, թե քերականական ո՛ր հատկանիշի  հիման վրա է կազմվել
 յուրաքանչյուր խումբը (խմբի բոլոր բաոերն ի՞նչ ընդհանուր հատկանիշ 
ունեն):

Ա. Ուրարտու, Արա Գեղեցիկ, Արագած, Արգիշտի, Նեղոս, Վահան Տերյան, «Անուշ», Ռուսաստանի Դաշնություն:

Ա խմբի բոլոր բառերն հատուկ գոյականներ են:


Բ. Մանկություն, միամտություն, ուրախություն, սուգ, վիշտ, ահ, 
հնարավորություն:

Բ խմբի բոլոր բառերը հասարակ և վերացական գոյականներ են:


Գ. Հայր, մայր, մարդ, կին, ընկեր, եղբայր, հոգեբան, ուսանողուհի,
 դերասանուհի, անձնավորություն:

Գ խմբի բոլոր բառերը անձ ցույց տվող և հասարակ գոյականներ են:

2․Դո՛ւրս գրիր գոյականները՝ նշելով տեսակը, թիվը, հոլովը, առումը։

Աշուն

Աշնան օրերն են հասել,

Իջել է ամպը սարին,

Եւ հրաժեշտ է ասել,

Կռունկը մեր աշխարհին:

Բարդին էլ չի սոսափում

Արագիլի թեւի տակ,

Դեղին թերթեր է թափում

Առվակի մեջ կապուտակ:

Կարմիր խարույկ է կարծես

Ծեր տանձենին անտառի,

Թվում է, թե մոտ վազես,

Ձեռք ու ոտքդ կվառի…

Քամին շատ էր թափառել,

Պարապ-սարապ թեւը կախ,

Բայց արդեն գործ է ճարել,

Տեսեք ինչքան է ուրախ:

Համո Սահյան

3․ Հետևյալ թվականները տառերով գրի՛ր․

654-վեցհարյուր հիսունչորս

659-վեցհարյուր հիսուն ինը

5478-հինգհազար չորսհարյուր յոթանասունութ

3546-երեքհազարհ ինգհարյուր քառասու նվեց

12893-տասնըերկու հազարութհարյուր ինսուն երեք

75648-յոթանասունհինգ հազար վեց հարյուրքառասունութ

489523-չորսհարյուր ութանասուինը հազարհինգհարյուր քսան երեք

146782-հարյուր քառասուն վեցհազար յոթհարյուր ութանասուն երկու։

4․ Ստեղծագործական աշխատանք՝ ազատ թեմայով։

ուղղական-ովովքեր ինչեր

Սեռական-ում ինչի

տրական-ում ինչին

բացառական-ումից ինչից

գործեական-ումով ինչով

ներգոյական-ումմեջ ինչու