Մեխանիկական շարժում, հավասարաչափ և անհավասարաչափ շարժում

Առաջադրանքների կատարում Գ․ Մխիթարյանի <<Ֆիզիկայից գիտելիքների ստուգում առաջադրանքների>> մաս 1 գրքից էջ 17։

ՇԱՐԺՈՒՄ ԵՎ ՈՒԺԵՐ

Առաջադրանքների կատարում Գ․ Մխիթարյանի <<Ֆիզիկայից գիտելիքների ստուգում առաջադրանքների>> մաս 1 գրքից էջ 17

ՇԱՐԺՈՒՄ ԵՎ ՈՒԺԵՐ


Տարբերակ 1
I. (1) ժամանակի ընթացքում մարմնի դիրքի փոփոխությունը մեկ այլ
մարմնի նկատմամբ անվանում են.

մեխանիկական շարժում։Պատ․՝3


II. (2) Որ՞ շարժումն են անվանում հավասարաչափ: Այն շարժումը, որի դեպքում.

մարմինը ցանկացած հավասար ժամանակամիջոցներում անցնում է
հավասար ճանապարհներ

մարմինը հավասար ժամանակամիջոցներում անցնում է հավասար
ճանապարհներ

մարմինը շարժվում է այնպես, որ նրա հետագիծը ուղիղ գիծ է
III. (2) Շարժվող գնացքի վագոնում նստած ուղևորը ո՞ր մարմինների
նկատմամբ է գտնվում դադարի վիճակում.

Վագոնում նստած ուղևորը գտնվում է դաթարի վիճակում վագոնում նստաճ ուղևորների նկատմամբ։ Պատ՝․1,3


IV. (2) Մարդատար գնացքը ցանկացած 0,5ժ-ում անցնում է 60կմ
ճանապարհ, 15ր-ում’ ՅՕկմ, 1ր-ում’ 2կմ և այլն: Ի՞նչ շարժում է դա.

S=մարմնի անցած ճանապար

V=արագություն

T=շարժ. ժանակ

անհավասարաչափ 2. հավասարաչափ

որոշ տեղամասերում հավասարաչափ

Կաթնամթերքի արտադրություն, կաթնաթթվային բակտերիաներ

Քանի, որ կաթնաթթվային բակտերիաները բազմանում են տաք միջավայրում և սնվում են Լակտոզա ֆերմենտով։ Որպեզի դրանում համոզվենք, կատարելու ենք փորձ․ վերցնում ենք գոլից միքիչ տաք կաթ, դրա մեջ ավելացնելու ենք երկու գդալ մածուն և փաթաթելու ենք տաք ծածկոցով։ Որպեզի կաթնաթթվային բակտերիան (որը մածունի մեջ է) սնվում է Լակտոզա ֆերմենտով(կաթի մեջ է)։ 4-5 ժամ հետո բացում ենք և տեսնում, որ կաթը վերածվել է մածունի, որովհետև կաթնաթթվային բակտերիաները արագ կիսվել և բազմացել են։

Գործնական քերականություն (նոյեմբերի 7)

. Պարզի՛ր, թե քերականական ո՛ր հատկանիշի  հիման վրա է կազմվել
 յուրաքանչյուր խումբը (խմբի բոլոր բաոերն ի՞նչ ընդհանուր հատկանիշ 
ունեն):

Ա. Ուրարտու, Արա Գեղեցիկ, Արագած, Արգիշտի, Նեղոս, Վահան Տերյան, «Անուշ», Ռուսաստանի Դաշնություն:

Ա խմբի բոլոր բառերն հատուկ գոյականներ են:


Բ. Մանկություն, միամտություն, ուրախություն, սուգ, վիշտ, ահ, 
հնարավորություն:

Բ խմբի բոլոր բառերը հասարակ և վերացական գոյականներ են:


Գ. Հայր, մայր, մարդ, կին, ընկեր, եղբայր, հոգեբան, ուսանողուհի,
 դերասանուհի, անձնավորություն:

Գ խմբի բոլոր բառերը անձ ցույց տվող և հասարակ գոյականներ են:

2․Դո՛ւրս գրիր գոյականները՝ նշելով տեսակը, թիվը, հոլովը, առումը։

Աշուն

Աշնան օրերն են հասել,

Իջել է ամպը սարին,

Եւ հրաժեշտ է ասել,

Կռունկը մեր աշխարհին:

Բարդին էլ չի սոսափում

Արագիլի թեւի տակ,

Դեղին թերթեր է թափում

Առվակի մեջ կապուտակ:

Կարմիր խարույկ է կարծես

Ծեր տանձենին անտառի,

Թվում է, թե մոտ վազես,

Ձեռք ու ոտքդ կվառի…

Քամին շատ էր թափառել,

Պարապ-սարապ թեւը կախ,

Բայց արդեն գործ է ճարել,

Տեսեք ինչքան է ուրախ:

Համո Սահյան

3․ Հետևյալ թվականները տառերով գրի՛ր․

654-վեցհարյուր հիսունչորս

659-վեցհարյուր հիսուն ինը

5478-հինգհազար չորսհարյուր յոթանասունութ

3546-երեքհազարհ ինգհարյուր քառասու նվեց

12893-տասնըերկու հազարութհարյուր ինսուն երեք

75648-յոթանասունհինգ հազար վեց հարյուրքառասունութ

489523-չորսհարյուր ութանասուինը հազարհինգհարյուր քսան երեք

146782-հարյուր քառասուն վեցհազար յոթհարյուր ութանասուն երկու։

4․ Ստեղծագործական աշխատանք՝ ազատ թեմայով։

ուղղական-ովովքեր ինչեր

Սեռական-ում ինչի

տրական-ում ինչին

բացառական-ումից ինչից

գործեական-ումով ինչով

ներգոյական-ումմեջ ինչու

Բյուզանդիայի ոսկենդարը

Բյուզանդական կայսրության պատմությունը սկսում է 395թ:

Բյուզանդական կայսրին ընտրում էին Ծերակույտը և զորքը:

Հյուստինիանոս 1-ը ցանկանում էր վերականգնել կայսրությունը: Նա նվաճեց վանդալների թագավորությունը Հյուսիսային Աֆրիկայում, Իտալիան, Իսպանիան: Միջերկրական ծովը անցավ Բյուզանդական կայսրության իշխանյության տակ:

Հուստինիանոս 1-ը աղքաթ գյուղական ընտանիքից էր, ում հորեղբայրը Բյուզանդական կայսրության բանակում սովորական զինորից հասել էր զորավարի, ապա դարձել կայսր: Հորեղբոր մահից հետո նա դարձավ Բյուզանդիաի երբեկ չքնող կայսր, նա շատ աշխատասեր էր, խելացի, լավ դիվանագետ, քաղաքագետ և զորավար:

Հարցեր և առաջադրանքներ

Հարցեր և առաջադրանքներ
1. Ի՞նչ խնդիրներ լուծվեցին, և ի՞նչ փոփոխություններ տեղի ունեցան հայ ժողովրդի կյանքում գրերի ստեղծման շնորհիվ։

Երբ ստեղծվեց հայկական գիրը թարգմանվեցին քրիստոնեությունը քարոզող գրերը: Մարդիկ արդեն հասկանալով էին ընդունում հավատք: Սկսեց զարգանալ գիտությունը:
2. Փորձի՛ր ենթադրել, թե ամենօրյա կենցաղում օգտագործվող ի՞նչ իրեր, պարագաներ և աշխատանքային գործիքներ էին պատրաստում ենթաթեմայի բովանդակությունում նշված արհեստների վարպետները։

Կավագործները պատրաստում էին սպասք կենցաղի համար, դարբինները պատրաստում էին զենք, ողը մշակելու գործիք մյուս արհեստներում օգտագործվող մետաղական գորիքներ: Հյուսնագործերը պատրաստում էին իրեր փայտից: Քարակոփ վարպետները կառուցում էին կամութջներ ու վանքեր:
3. Դավիթ Անհաղթի առաջարկած 4 հարցերի օգնությամբ քննի՛ր թագավորություն հասկացությունը։

1.Գոյություն ունի արդյոք թագավորություն։

2.Ինչ է թագավորությունը։

3.Ինչպիսին է այդ թագավորությունը։

4.Ինչի համար է թագավորությունը։


4. Դուրս բեր թեմայի այն հատվածները, որոնք քո մեջ առաջացրին՝ ա) զարմանք, բ) ուրախություն,գ) պարծանքի զգացում, դ) այլ զգացում առաջ բերեցին։

Ա)  Հայոց Մեծ թվականից Փրկչ. թվականի անցնելու համար հարկ է Հայոց թվականին գումարել 551։ Բ) Հայ գրի ստեղծոմից հետո սկսեցին ընդունել հասկանալով Քրիստոնեությունը Գ)Հայ գրի ստեղծումը Դ) Որ հայ զարդագործերը շատ հայտնի էին

Հայոց գրերի գույտը և դպրոցը

1. Ուշադրությո՛ւն դարձրու տեքստի սկզբին։ Ի՞նչ
նկատի ունի Կորյուն պատմիչը՝ ասելով «Գողթնի
անկարգ ու անխնամ թողնված տեղեր»։

Այստեղ ժողովուրդը անկիրթ էին և չզարգացած:
2.Տեքստում Կորյուն պատմիչը նշում է Գողթն գավառի իշխան Շաբիթի օգնության մասին։ Ինչո՞վ կամ ինչպե՞ս կարող էր նա օգնություն ցույց տալ Մեսրոպ Մաշտոցին։

Նախ Իշխանը մեծ սիրով ընդունեց Մեսրոպ Մաշտոցին հավաքում էր մարդկանց, որ քարոզ լսեն:
3.Փորձեք բացատրել, թե ինչ դժվարությունների կարող էին հանդիպել աշակերտները, ինչի մասին նշված է երկրորդ տեքստում։

Քանի որ չկար հայկական գիր, շատ դժվար էր ճիշտ թարգմանել: Մի անգամ քարոզելով մարդիկ չէին կարող հիշել, բայց քանի որ չկար հայերեն գրած, չէին կարող կարդալ ու հիշել:
4. Մեկնաբանեք «թերությունը առավելության վերածվի» արտահայտությունը։

Եթե մի բան թերի է, ուզում ես ուղղել, կարող է շատ ավելի լավ ստացվել քանց մտածում էիր:

English

Complete the sentences. Use the present simple from of the verbs.

 1. you should read more, jane. You watch (watch) too much TV.
 2. my uncle lives in that house over there.
 3. do you like to listen to CDs?
 4. Alax and Sarah like to play computer games every weekend.
 5. my father dosent like the same music as me.
 6. our teacher hardly ever gives us a lot of homework.
 7. dos your mother work on Saturdays? yes she dose.
 8. are day writeing a lot of emails? No they arent
 9. I dont get up early at the weekend. 1. music 2. drama 3. math 4. english 5. sience 6. history 7. french 8. geography
  • 9. technology 10. chemistry
 1. Annie often plays football, but now she’s playing computer game.
 2. My mum usually works in London, but this week she’s going to work in New York.
 3. I an reading a magazine at the moment. it’s because i usually dont read magazines.
 4. we dont watch television very often, but we are watching interesting programme at the moment.
 5. dose your friends always swim in the sea? No not always. They are swimming in the pool today.
 6. Karen’s not in her room she helped dad in the kitchen? No she isn’t she is having a shower.