Լաբ.աշխ.գազի ճնշում

Աշխատանքի նպատակը՜ Մի քանի փորձերով պարզել գազում ճնշում կա թե ոչ և ինչով է պայմանավորված գազում ճնշումը

Անհրաժեշտ սարգեր և նյութեր օթահան պոմպ զանգով, մի քանի փուչիկների։

Աշխատանքի ընդաճքը֊ թելով կապեցի փուչիկների բերանները զանգի տակ, մյուսները դրեվի զանգի հատակին և սկսեցի օդը հանել զանգի հատակին և սկսեցի զանգի տակից պոմպի միջոցով դուրս մղել զանգի տակ եղաճ օդը։

Մեխանիկական շարժում, հավասարաչափ և անհավասարաչափ շարժում

Առաջադրանքների կատարում Գ․ Մխիթարյանի <<Ֆիզիկայից գիտելիքների ստուգում առաջադրանքների>> մաս 1 գրքից էջ 17։

ՇԱՐԺՈՒՄ ԵՎ ՈՒԺԵՐ

Առաջադրանքների կատարում Գ․ Մխիթարյանի <<Ֆիզիկայից գիտելիքների ստուգում առաջադրանքների>> մաս 1 գրքից էջ 17

ՇԱՐԺՈՒՄ ԵՎ ՈՒԺԵՐ


Տարբերակ 1
I. (1) ժամանակի ընթացքում մարմնի դիրքի փոփոխությունը մեկ այլ
մարմնի նկատմամբ անվանում են.

մեխանիկական շարժում։Պատ․՝3


II. (2) Որ՞ շարժումն են անվանում հավասարաչափ: Այն շարժումը, որի դեպքում.

մարմինը ցանկացած հավասար ժամանակամիջոցներում անցնում է
հավասար ճանապարհներ

մարմինը հավասար ժամանակամիջոցներում անցնում է հավասար
ճանապարհներ

մարմինը շարժվում է այնպես, որ նրա հետագիծը ուղիղ գիծ է
III. (2) Շարժվող գնացքի վագոնում նստած ուղևորը ո՞ր մարմինների
նկատմամբ է գտնվում դադարի վիճակում.

Վագոնում նստած ուղևորը գտնվում է դաթարի վիճակում վագոնում նստաճ ուղևորների նկատմամբ։ Պատ՝․1,3


IV. (2) Մարդատար գնացքը ցանկացած 0,5ժ-ում անցնում է 60կմ
ճանապարհ, 15ր-ում’ ՅՕկմ, 1ր-ում’ 2կմ և այլն: Ի՞նչ շարժում է դա.

S=մարմնի անցած ճանապար

V=արագություն

T=շարժ. ժանակ

անհավասարաչափ 2. հավասարաչափ

որոշ տեղամասերում հավասարաչափ

Լաբ․ Ծանոթացում ֆիզիկական մեծությունների չափման սարքերի,և միավորների հետ

Չափել ֆիզիկական մեծություն,նշանակում է այն համեմատել նույնատիպ մեծության հետ,որը ընդհունված է որպս չափման միավոր։Օրինակ՝

  • Որպես երկարության չափման հիմնական միավոր ընդունված է 1 մետրը(1մ): Գիտության զարգացման ընթացքում մի քանի անգամ փոխվել է մետրի ընտրությունը: 
  • 2 տարբեր մետաղների` պլատինի և իրիդիումի համաձուլվածքից պատրաստված հատուկ ձև ունեցող ձողի վրա արված 2 խազերի միջև ընկած հեռավորությունը 1մ. պայմանական ընդունել են որպես երկարության չափանմուշ : Այն պահվում է Ֆրանսիայի Սևր քաղաքում` Չափերի և կշիռների միջազգային բյուրոյում: