Մայիս ամսվա ամփոփում կենսաբանություն

1. Ներկայացնել երկկենցաղների արտաքին կառուցվացքը և տարածվածությունը։

Երկկենցաղների արտաքին կառուցվացքը պետք է անել ըստ համառոտ կարգավիճակների և դրանց համակարգիչների միջոցով։ Տարածվածությունը կարող է լինել համակարգչային բաղադրիչների, բացառիկ համակարգերի, որոշ ծրագրերի և այլն։

2. Երկենցաղների ներքին օրգանների կառուցվածք։

Երկենցաղների ներքին օրգանների կառուցվածքը պետք է անել ըստ համառոտ կարգավիճակների և դրանց համակարգիչների միջոցով։

3. Ներկայացնել երկենցաղների բազմացումը։

Երկենցաղների բազմացումը հաջողվում է միայն այն դեպքերում, երբ նախքան բազմանալը անհրաժեշտ է, և այդ բազմանալը պետք է կատարվի միայն առանց առաջադրանքի:

4. Թռչունների արտաքին կառուցվացքը և տարածվածությունը։

Թռչունների արտաքին կառուցվացքը կախված է տեղադրման վայրից և տեղադրման նպատակից: Թռչունները տարածվում են բարձրանումներում, դեռ այնպիսի տեղերում, որոնք ունեն բազմաթիվ մարդկանց, այնպիսի արտաքին կառուցվածքը կարող է լինել բարձր կամ ցանկացած ձայնային զանգվածով:

5. Թռչունների ներքին օրգաններ։

Թռչունների ներքին օրգանները ներառվում են բոլոր թռչուններում, որոնք կարող են գտնվել ձայնային լավագույնների վրա:

6. Թռչունների բազմացում։

Թռչունների բազմացումը կախված է բազմաթիվ պատճառներից, ինչպես օրինակ բնության կամ անձնական բնությունների պատճառով: Բազմացումը նույնպես կախված է բազմաթիվ այլ պատճառներից, ինչպես օրինակ թռչունների համարի բազմացման պատճառով:

7. Ձվի կառուցվածք։

Ձվի կառուցվածքը կախված է տարածքի և համարի պատճառով: Ձվի կառուցումը նույնպես կախված է մակերեսից, նորակառույցի կամ հանքային համակարգերի պատճառով:

8. Կաթնասունների արտաքին կառուցվացք և տարածվածություն։

Կաթնասունների արտաքին կառուցվացքը կախված է տարածքի և մակերեսի պատճառով: Այն նույնպես կախված է նորակառույցի կամ հանքային համակարգերի պատճառով: Կաթնասունների տարածվածությունը կախված է մակերեսից, բնականության մակարդակից, բանալիներից և այլ շարք պարագրումներից:

9. Կաթնասունների ներքին և բազմացում։

Կաթնասունների ներքին մասնակիցները գործում են մեծ դեր բնականության կյանքում: Բազմացումը կատարվում է միջին ամսական գործիքների միջոցով:

10. Որ կենդանիներին են համարում կաթնասուններ։

Կաթնասունները համարվում են մեծ թիվ կենդանիներին, ինչպես նաև այլ շարք կենդանիների, որոնք կախում են բնականության մեջ: Քանի որ բնականությունը տարածված է շարժումներից և տեխնոլոգիական առցանց միջավայրից, կաթնասունները համարվում են որոշակի կենդանիներին, ինչպես էլ մարդկանցին:

11. Հղումներով ներկայացնել մայիս ամսվա բլօգային աշխատանքները։

🐠 Ձկների բազմացումը և զարկացումը🐟🐡

Ձկները հանդիսանում են բաժանսեռ կենդանիներ են: 

53.jpg

  

Ողնաշարավոր կենդանիների պատմական զարգացման ընթացքում ձևավորվել է բեղմնավորման 2 հիմնական տեսակ՝ 1. Արտաքին բեղմնավորում Ե՛վ արական, և՛ իգական սեռական բջիջները դուրս են բերվում արտաքին միջավայր:

Ձկները բազմանում են արտաքին բեղմնավորմամբ:

36.jpg

 

 Որոշ տեսակի ձկներ, օրինակ՝ շնաձկները, կատվաձկները ունեն ներքին բեղմնավորում և կենդանածին են:Հասունացած ձվաբջիջների տեղափոխումը էգի օրգանիզմից արտաքին միջավայրի սուբստրատի վրա կոչվում է ձվադրում:

51.jpg

Ձկան ձվադրած ձվաբջիջների ամբողջությունը կոչվում է ձկնկիթ:

37.jpg

  Ջրի ճնշումը, գիշատիները, լույսի քանակը կարող են խաթարել ինչպես բեղմնավորումը, այնպես էլ հետագա զարգացումը:

43.jpg

Ձվադրում Ձվադրման համար ձկները հիմնականում մտնում են գետերը, քանի որ գետի ջուրը ավելի քաղցրահամ է, պարունակում է ավելի շատ թթվածին և լույս:

42.jpg

Բեղմնավորում Ձվադրելուց հետո արուները ձկնկիթի վրա լցնում են իրենց արական սերմնահեղուկը: Դրան հաջորդում է ջրում բեղմնավորումը և սաղմի ձևավորումը: 

44.jpg

  Բեղմնավորումից որոշակի ժամանակ անց ձկնկիթից դուրս են գալիս թրթուրները: Տարբեր ձկների մոտ ձկնկիթում սաղմնային զարգացման ժամանակաշրջանը տարբեր է:

Մանրաձկան փորի վրա տեսանելի է փոքրիկ դեղնուցապարկը, որը սննդանյութերի սպառմանը զուգահեռ անհետանում է: 

47.jpg

Սերնդի խնամք Կենդանի օրգանիզմները

52.jpg

Կաթնամթերքի արտադրություն, կաթնաթթվային բակտերիաներ

Քանի, որ կաթնաթթվային բակտերիաները բազմանում են տաք միջավայրում և սնվում են Լակտոզա ֆերմենտով։ Որպեզի դրանում համոզվենք, կատարելու ենք փորձ․ վերցնում ենք գոլից միքիչ տաք կաթ, դրա մեջ ավելացնելու ենք երկու գդալ մածուն և փաթաթելու ենք տաք ծածկոցով։ Որպեզի կաթնաթթվային բակտերիան (որը մածունի մեջ է) սնվում է Լակտոզա ֆերմենտով(կաթի մեջ է)։ 4-5 ժամ հետո բացում ենք և տեսնում, որ կաթը վերածվել է մածունի, որովհետև կաթնաթթվային բակտերիաները արագ կիսվել և բազմացել են։