Կաթնամթերքի արտադրություն, կաթնաթթվային բակտերիաներ

Քանի, որ կաթնաթթվային բակտերիաները բազմանում են տաք միջավայրում և սնվում են Լակտոզա ֆերմենտով։ Որպեզի դրանում համոզվենք, կատարելու ենք փորձ․ վերցնում ենք գոլից միքիչ տաք կաթ, դրա մեջ ավելացնելու ենք երկու գդալ մածուն և փաթաթելու ենք տաք ծածկոցով։ Որպեզի կաթնաթթվային բակտերիան (որը մածունի մեջ է) սնվում է Լակտոզա ֆերմենտով(կաթի մեջ է)։ 4-5 ժամ հետո բացում ենք և տեսնում, որ կաթը վերածվել է մածունի, որովհետև կաթնաթթվային բակտերիաները արագ կիսվել և բազմացել են։