Գործնական քերականություն

Հոլովի՛ր աթոռ, քույր, մարդ բառերը։

Ուղղական (ո՞վ, ի՞նչ) — աթոռ, քույր, մարդ

Սեռական (ո՞ւմ, ինչի՞) — աթորի, աղջկա, մարդու

Տրական (ո՞ւմ, ինչի՞ն) — աղջկան, աթոռին, մարդուն

Բացառական (ումի՞ց, ինչի՞ց) — աթոռից, աղջկանից, մարդուց

Գործիական (ումո՞վ, ինչո՞վ) — աթոռով, աջկանով, մարդով

Ներգոյական (ո՞ւմ մեջ, ինչո՞ւմ, ինչի՞ մեջ) — աթոռի մեջ, աղջկա մեջ, մարդու մեջ։

2. Առանձնացրո՛ւ անձնանիշ և իրանիշ գոյականները:

Գունդ, գնդապետ, գնդացիր, Եգիպտոս, եգիպտացի, եգիպտացորեն, թիզ, թզուկ, ձիակառք, կառապան, վաճառատուն, վաճառական, ուղեվարձ, ուղևոր, վերելք, վիրաբույժ, հնդկացի, հնդկացորեն, հայ, Հայաստան, դերբայ, դերասան, հացաբույս, հացթուխ, խոհարար, խոհանոց, լրագիր, լրտես, հետախույզ, հետևանք:

3. Առանձնացրո՛ւ թանձրացական և վերացական գոյականները:Երամ, հույս, կասկած, պատիվ, վերարկու, ճաշակ, ճաշ, կարոտ, ծխախոտ, գութ, նախանձ, երաժիշտ, բնավորություն, քար, արձագանք, ծառ, հուշ, հուշարձան, վախ, նկար, բողոք, դասագիրք:

4.Ածանցների օգնությամբ հասարակ գոյականները դարձրո՛ւ անձնանուններ:Լույս։ — լուսիկ, լեռ — Լեռնուհի, գառ — Գառնիկ, թագ — Թագուհի, նազ — Նազենի, վարս — Վարսինե, վարդ — Վարդուհի, ցող — Ցողիկ, արծիվ — Արծվիկ, սաթ — Սաթիկ, խաչ — Խաչիկ :Օրինակ՝ լեռ-Լեռնիկ, Լեռնուհի:

5.Առաջին շարքի գոյականների հոմանիշները գտի՛ր երկրորդ շարքում և գրի՛ր կողք կողքի:

ա. սարսափ, ավարտ, գրոհ, տանջանք, ծիծաղ, որոշում:
բ.  հարձակում, տառապանք, քրքիջ, ահ, վճիռ, վերջ:

սարսափ — ահ, ավարտ — վերջ, գրոհ — հարձակում, տանջանք — տառապանք, ծիծաղ — քրքիջ, որոշում — վճիռ

ա. հոտ, բողոք, հռչակ, ցավ, վախ, զայրույթ:
բ.   համբավ, կսկիծ, ցասում, գանգատ, բույր, երկյուղ:

հոտ — բույր, ցավ — կսկիծ, վախ — երկյուղ, զայրույթ — գանգատ

6.Յուրաքանչյուր շարքից վերցրո՛ւ մեկական գոյական և կազմի՛ր վեց բարդ գոյական:

ա. գիր, քաղաք, ծով, որս, լեռ, զարկ:
բ.  նկար, շղթա, սեղան, երակ, պետ, գող:

ա. գրասեղան, քաղաքապետ, ծովանկար, որսագող, լեռնաշղթա զարկերակ:

ա. մայր, պատկեր, ավազակ, ճակատ, գինի, պար:
բ.  սրահ, մարտ, գործ, խումբ, պետ, տուն:
 

ա. Մայրապետ, պատկերասրահ, ավազակախումբ, ճակատամարտ, գինեգործ, պարատուն:

7Առաջին շարքի գոյականներից և երկրորդ շարքի վերջածանցներից հնարավոր բոլոր տարբերակներով կազմի՛ր ածանցավոր գոյականներ:
ա. արհեստ, խմոր, թագ, գազան, հավաք, հեծանիվ, որս, զինվոր, դատ, ճանապարհ, բառ, ներկ, առևտուր, երշիկ, խորհուրդ:
բ.  -անոց, -ական, -արար,- որդ, -ավոր, -արան, -եղեն:

արհեստանոց, արհեստարան, արհեստավոր, արհետարան

խմորեղեն

թագավոր

գազանանոց, գազանական

հավայքական, հավաքարար

հեծանվորդ

որսորդ

զինվորական

դատական, դատավոր

ճանապարհորդ

բառարան, բառական, առանոց

ներկարան,ներկեղեն

առևտրական

երշիկեղեն, երշիկարան

խորհրդական, խորհրդարար, խորհրդաոր, խորհրդարան:

8.Տրված գոյականների հոլովված ձևերը դարձրո՛ւ ուղիղ:

Երկնքի-երկինք, ծերունու-ծերունի, տան-տուն, քրոջ-քույր, տարվա-տարի, առվի-առու, մարդու-մարդ, խմբում-խումբ, սրտից-սիրտ, մոր-մայր, ծաղկով-ծաղիկ, փշատենու-փշատենի, գարնան-գարուն, կավճով-կավիճ, վշտից-վիշտ, մանկության-մանկություն, պատվով-պատիվ, տիրոջ-տեր, շարժման-շարժում, ամուսնու-ամուսին, թփի-թուփ, արյան-արյուն, հաշվից-հաշիվ, աշնան-աշուն, անկյան-անկյուն, կնոջից-կին, քեռու-քեռի, որդու-որդի, ձյան-ձյուն, ձկան-ձուկ, գրկից-գրիկ, աղավնու-աղավնի, գրքում-գիրք, շան-շուն:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s