14.03.22

Նախագիծ 5-ի ամփոփում

Առաջին տարբերակ

1) Համեմատե՛ք հետևյալ ռացիոնալ թվերը.

ա) +3 4/5 > -2 1/6,

բ) -6 3/10 < 0:

2) Կատարե՛ք գործողությունները.

(9/100+7/10)-3 2/5=-61 261/100

1)9/100+7/10=9+70 |100=79/100

2)79/100-17/5=79-340|100=-261/100

3)261:100=2 |61

3) Ուղղանկյունանիստի լայնությունը 2 սմ է, երկարությունը՝ 2 սմ-ով

ավելի, իսկ բարձրությունը՝ երկարությունից 1 սմ-ով պակաս։

Գտե՛ք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսը։

Լուծում
S = 2 · (5 · 6 + 6 · 4 + 5 · 4)
5 · 6 = 30
6 · 4 = 24
5 · 4 = 20
30 + 24 + 20 = 54 + 20 = 74
2 · 74 = 148
Պատ.՝ 148 սմ քառ.

4) Որոշե՛ք ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝

313սմ, 414սմ, 515սմ։ 

Երկրորդ տարբերակ

1) Համեմատե՛ք հետևյալ ռացիոնալ թվերը.

ե) -416 > -434,

զ) +8 < +849:

2) Կատարե՛ք գործողությունները.

(-11 3/4+10 1/2)-18 5/12=

1)-47/4+21/2=-47+42 |4=89/4

221/12-89/4=221-89 |12-4=132/8

3) Ունենք 2 սմ կող ունեցող մի խորանարդ։ Քանի՞ քառակուսի

սանտիմետրով կավելանա նրա մակերևույթի մակերեսը, եթե

նրա կողը մեծացնենք 1 սմ-ով։

S=2x(2×2+2×2+2×2)

S=24սմ2

S=2x(3×3+3×3+3×3)

S=54սմ2

54-24=30 սմ2

4) Սենյակի ծավալը 40 1/4մ3 է, իսկ բարձրությունը՝ 212մ։ Գտե՛ք նրա

հատակի մակերեսը։

Լուծում

1) հատակի մակերես x բարձրություն = ծավալ
2) 212x=4014մ3
3) 4014:212=18.9մ2

Պատ.`18.9մ2

Երրորդ տարբերակ

1) Համեմատե՛ք հետևյալ ռացիոնալ թվերը.

ա) -356 < -334,

բ) +8310 > +849:

2) Կատարե՛ք գործողությունները.

(-81 2/5+20 18/25)-60 3/10

410/5+518/25=928 |5=928/5

603/10-928/5=

3) Ուղղանկյունանիստի չափումներն են՝ 5 սմ, 6 սմ, 4 սմ։ Գտե՛ք նրա

մակերույթի մակերեսը։

Լուծում
S = 2 · (5 · 6 + 6 · 4 + 5 · 4)
5 · 6 = 30
6 · 4 = 24
5 · 4 = 20
30 + 24 + 20 = 54 + 20 = 74
2 · 74 = 148
Պատ.՝ 148 սմ քառ.

4) Որոշե՛ք ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝

312սմ, 413սմ, 514սմ։ 

312 · 413 · 514 = 65237124

Պատ․՝ 65237124 սմ խոր․

Չորրորդ տարբերակ

1) Համեմատե՛ք հետևյալ ռացիոնալ թվերը.

ա) -9110  < -823,

բ) 0 < +612:

2) Կատարե՛ք գործողությունները.

(-17 3/10-6 1/5)-14 1/10

3) Ուղղանկյունանիստի չափումներն են՝ 5 սմ, 7սմ, 3 սմ։ Գտե՛ք նրա

մակերույթի մակերեսը։

Լուծում
S = 2 · (5 · 6 + 6 · 4 + 5 · 4)
5 · 6 = 30
6 · 4 = 24
5 · 4 = 20
30 + 24 + 20 = 54 + 20 = 74
2 · 74 = 148
Պատ.՝ 148 սմ քառ.

4) Սենյակի ծավալը 10մ3 է, իսկ բարձրությունը՝ 212մ։ Գտե՛ք նրա

հատակի մակերեսը։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s