Materials

Church of the Holy Saviour (Ghazanchetsots) is the most beautiful architectural building of Shoushi. Cathedral is built of white limestone in 1888 in the town square. It is one of the most favourite places of worship in Artsakh.

2) Գանձասարի վանքը կոչվում է հայկական ճարտարապետության ամենամեծ հրաշքը:  Վանքի շինարարությունը սկսվել է 1216 թվականին և ավարտվել 1238 թվականին: Դարերի ընթացքում այն մարմնավորում է քրիստոնեական ավանդույթներն ու ազգային իմաստությունը Արցախի ժողովրդի համար:

One thought on “Materials

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s